Deze disclaimer inclusief alle onderstaande punten zijn van toepassing op de website en de nieuwsbrieven van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN. Als bezoeker van de website en ontvanger van de nieuwsbrieven stemt u in met deze disclaimer. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie op deze website is, zonder uitdrukkelijke toestemming van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN, verboden. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN heeft de inhoud van haar nieuwsbrieven en de website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud gecontroleerd en wordt deze waar nodig geactualiseerd en aangevuld. Ondanks deze zorg kan de website en of de nieuwsbrieven onvolledige informatie in de inhoud bevatten. De rentetool betreft een momentopname, waarbij de uiteindelijke datum van de hypotheekaanvraag leidend is voor het daadwerkelijke rentepercentage. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de hypotheekrentes die worden gepubliceerd via de rentetool op haar website of haar nieuwsbrieven. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN levert de inhoud van haar website in feitelijke staat zonder de garantie of waarborg dat de aangeboden inhoud voor bepaalde doelen of anderszins deugdelijk of geschikt is. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN draagt in geen enkel opzicht de schade welke voortvloeit uit het direct dan wel indirect gebruik van haar website en of nieuwsbrieven, dan wel voortkomend uit de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.